facebooktwittermail

Nyanlända viktig resurs för LRF Konsult

Många nyanlända för med sig värdefull kompetens till Sverige. LRF Konsult är en arbetsgivare som nu anställer åtta nyanlända personer som praktiserat på kontor runt om i landet.

– De personer som vi har anställt har väldigt imponerande av bakgrunder och erfarenheter. De har masterutbildningar, magister- och kandidatexamen. Vi är väldigt glada över att vi har fått in dem i vår verksamhet, säger Frida Karlsson som är specialist och projektledare för migrationsprojektet på LRF Konsult.

LRF Konsult inledde under våren ett migrationsprojekt där man tog emot nio nyanlända praktikanter inom ekonomi och administration. Nu har åtta av dem fått fast anställning.

Migrationsprojektet är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och introduktionsprogrammet Korta Vägen, som är en arbetsmarknadsutbildning för utlandsfödda akademiker.

Vill anställa fler

Samtidigt som LRF Konsult nu anställer åtta personer har praktiken fungerat som en väg in i samhället för praktikanterna.

Tanken är nu att LRF Konsult ska hitta fler medarbetare bland nyanlända. Det migrationsprojekt som nu har avslutats har fungerat som ett pilotprojekt.

– Nu fortsätter vi med en ännu större omgång under senhösten och vintern och hoppas givetvis på att få många fler vassa praktikanter inom ekonomiområdet som är kvalificerade för att ha praktik hos oss.

Mångfald för konkurrensfaktor

– I takt med att Sverige får nya medborgare blir personal med andra nätverk och andra viktiga kompetenser som språk och erfarenhet från småföretagande från sina hemländer allt viktigare för att kunna bemöta våra kunders specifika behov för LRF Konsult. För oss är mångfald en konkurrensfaktor och en viktig förutsättning för att kunna möta våra kunders behov i ett allt mer mångkulturellt samhälle. Vi ska utveckla vår verksamhet och i den här gruppen finns stor kompetens.

I takt med att Sverige får nya medborgare blir personal med utländsk bakgrund en allt viktigare resurs för LRF Konsult.

– När vi tittar på vilka kunder vi ha ser vi att allt fler har utländsk bakgrund, säger Frida Karlsson.

LÄS MER: EU-miljoner ska ge jobb i lantbruket

LÄS MER: Nybok lär nyanlända jobba säkert

LÄS MER: Grön integration i Dalarna