facebooktwittermail

Nya Zeeland - kan de lära oss säkerhet?

Under en vecka i mars hade jag möjligheten att medverka på två mycket givande seminarier om arbetsmiljöfrågor i lantbruket.

Den första arrangerades av Lantbrukets arbetsmiljökommitté (Lamk) gällande säker djurhantering. Den andra arrangerades av Farmsafe New Zeeland i Wellington med fokus på nollvision gällande olyckor i lantbruket.

I Sverige var det landbygdsminister Eskil Erlandsson som medverkade som representant från regeringen och som underströk betydelsen av förebyggande insatser genom till exempel Säkert Bondförnuft och Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete.

I Nya Zeeland var det både jordbruksministern och arbetsmarknadsministern som medverkade. Att ministrar prioriterar arbetsmiljöfrågorna är en mycket viktig signal till sektorn!

Farmsafe är en verksamhet som initierats av lantbrukets organisationer och i dagsläget har cirka hälften av alla lantbruksverksamma fått någon utbildning i förebyggande av skaderisker.

Deras koncept har delvis inspirerat Säkert Bondförnuft och bygger på tre steg: a) få personer medvetna om riskerna, b) upprätta handlingsplaner för egna gården samt c) praktisk träning och färdighet - till exempel gällande djurhantering, användning av motorsåg, fyrhjulingar etcetera.

Ett syfte med konferensen var att diskutera den långsiktiga strategin för olycksfallsprevention inom lantbruket.

Utvärderingar hade visat att satsningen på Farmsafe i Nya Zeeland ledde till fler olycksfall i den officiella statistiken (fler anmäler de skador som inträffat) men man kunde också visa att lantbrukarna blivit mer aktiva med sitt arbetsmiljöarbete och att man blivit mer medveten om de risker som finns. En viktig slutsats var att det behövs långsiktiga satsningar för att nå konkreta och bestående resultat.

På Nya Zeeland ses användningen av fyrhjulingar som den största skaderisken i lantbruket. På 50 000 gårdar finns det cirka 70 000 fyrhjulingar som varje år leder till minst sju dödsfall i lantbruket.

Arbetsmarknadsdepartementet presenterade en ny handledning för användning av fyrhjulingar. Farmsafe presenterade även ett nytt utbildningskoncept med ett förarbevis specifikt utformat för lantbruket.

En annan fråga som lyftes på seminariet var att cirka 25 lantbrukare varje år begår självmord, men det konstaterades samtidigt att detta inte föranleder några större åtgärdsprogram eller forskning.

Jag tog med mig följande reflektioner från seminariet i Wellington:

- Viktigt med långsiktiga satsningar som är finansierade för förbättrad arbetsmiljö i lantbruket
- Att hela sektorn tillsammans med dess högsta företrädare står bakom satsningar på säkert lantbruk är avgörande
- Möjligheten för yrkesaktiva lantbrukare och anställda att få praktisk träning/utbildning i djurhantering, användning av fyrhjulingar etcetera är viktigt
- Den ökade användningen av fyrhjulingar i svenskt lantbruk kan leda till betydligt fler arbetsskador
- Det är dags att i större utsträckning lyfta frågor kring lantbrukares mentala hälsa och hur man kan förebygga depressioner
- Ett ökat internationellt samarbete underlättar och sporrar säkerhetsarbetet inom lantbruket!

Peter Lundqvist
professor i arbetsvetenskap
SLU Alnarp