facebooktwittermail d

Nya utbildningslinjen för lantbruket oroar

Inslaget av ekonomi och affärsmannaskap prioriteras ner och föreslås försvinna från examensmålet. Märkligt med tanke på behovet av nya företag i Sverige och elevernas intresse av att starta företag i framtiden, skriver Jesper Broberg förbundsdirektör Hushållningssällskapen i veckans krönika.