facebooktwittermail d

Nya utbetalningsplaner för stöden

Jordbruksverket planerar om stödutbetalningarna. Gårdsstödet kommer i två utbetalningar i december för de företag som inte är föremål för kontroll.

I hopp om att kunna hjälpa hårt pressade mjölkproducenter har Jordbruksverket justerat sina utbetalningsplaner. Gårdsstödet, förgröningsstödet, nötkreaturstödet och stödet till unga lantbrukare kommer att betalas ut i två omgångar i december till flertalet stödmottagare, med sikte på en första utbetalning i mitten av december och en andra innan nyåret.

För företag som ska kontrolleras kan de med små eller inga avvikelser också hoppas på att få gårdsstödet i december, medan de vars kontroller är mer omfattande lär få vänta till februari nästa år, eller ännu längre.

Delutbetalning

Lantbrukare med rätt till miljöersättningar från förra landsbygdsprogrammet kommer att få en delutbetalning i mitten av oktober, med den andra och sista i slutet av december.

De som har gjort miljöersättningsåtaganden inom det nya landsbygdsprogrammet kan få ersättning motsvarande 75 procent i slutet av december. Slututbetalningen planeras till slutet av mars, början av april 2016.

Fått kritik

En delbetalning motsvarande 75 procent av kompensationsstöden är planerad till februari nästa år.

Jordbruksverket, och ansvarig minister, Sven-Erik Bucht, har fått kritik från bland andra LRF och riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) för att stöden inte kommer ut tidigare. Kritikerna kräver mer resurser till myndigheten för att snabba upp processen. Men enligt landsbygdsministern är mer pengar ingen lösning.

– Jag har ställt frågan till Jordbruksverket, "Kan ni inte köpa in mer IT-resurser?" och de säger att de köper in allt som finns tillgängligt, det finns inte mer att köpa.

EU:s utbetalningsregler säger att upp till 50 procent av gårdsstödet kan betalas ut från den 16 oktober, med ordinarie utbetalningar mellan den första december och den sista juni.

I krissituationer har EU fattat beslut om att tillåta större utbetalningar före den första december.

Årets utbetalningsprocess försvåras av att både direktstöden, med gårdsstödet, förgröningsstödet, nötkreaturstödet och stödet till unga lantbrukare, och landsbygdsprogrammet i stora delar är helt nytt. Beskeden om vilka regler och villkor som ska tillämpas kom sent från både nationella och EU-gemensamma politiska nivåer.