facebooktwittermail d

Smittad gödsel hann lämna CA Cedergrens anläggning

Smittad gödsel hann föras ut från ägganläggningen i Fliseryd innan gården spärrades. Jordbruksverket har informerat gödselköparna om hur de ska hantera gödseln.