facebooktwittermail d

Nya undantag från Cap debatteras

Röster höjs för ändrade planer på grund av kriget i Ukraina men EU-kommissionen håller fast vid höjda miljöambitioner.