facebooktwittermail d

Nya traktorer får köra i 50

Nya traktorer som klassats som traktor b ska få köras i 50 kilometer i timmen om föraren har B-körkort. Det föreslår regeringen.

Nu har regeringen lagt fram sin proposition om godkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon. Det handlar om att införliva en ramförordning från EU i svensk lagstiftning och bland förslagen finns att nya snabbgående traktorer kan få köras i 50 kilometer i timmen om man har B-körkort.

Detta kommer dock bara att gälla helt nya traktorer som typgodkänns som traktor b. För dagens traktorer blir det alltså ingen ändring av dagens regler.

– Alla befintliga traktorer kommer att klassas som traktor a och därmed är det 40 kilometer i timmen som gäller för dem också framöver, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen.

Beslut före årsskiftet

För att få köra en traktor b föreslås alltså att föraren måste ha minst körkortsbehörighet B. Remissinstanserna Maskinleverantörerna, Lantmännen maskin AB har tillstyrkt förslaget och LRF anser att B-körkort bör krävas för att få köra B-traktor längre sträckor på väg.

För att få köra med släp eller i traktortåg krävs C-körkort.

Riksdagen ska ta beslut om lagändringen som föreslås träda i kraft vid årsskiftet.