facebooktwittermail d

Nya strategier ska minska antalet olyckor inom lantbruket

Olyckorna och dödsfallen inom jordbruket och rennäringen är för många, anser regeringen. Jordbruksverket och Sametinget ska därför ta fram nya strategier för att minska antalet.