facebooktwittermail d

Nya Spirit från Väderstad

VIDEO. Väderstads nya 3-meters Spirit och nya ringvältar visas upp på Borgeby Fältdagar.