facebooktwittermail d

Skyddsjakt på varg får nya riktlinjer

Naturvårdsverket uppdaterar sina riktlinjer för skyddsjakt på stora rovdjur, däribland varg. Syftet är att underlätta arbetet för länsstyrelserna och fördjupa innebörden av begrepp som ”gynnsam bevarandestatus” och ”annan lämplig lösning”.