facebooktwittermail d

Hållbarhet ny riktlinje för köttbranschen

Hållbarhet, klimat och att skapa en ökad efterfrågan på svenskt kött är fokus för köttbranschens nästa handlingsplan.

FOTO: MOSTPHOTOS

Köttbranschens möte, även kallat Köttrådet, där riktlinjer för branschen drogs upp samlade representanter för både olika djurslag och delar av värdekedjan, bland annat handeln. På mötet tog man upp vad som skulle vara fokus för nästa etapp i branschens handlingsplan. De nuvarande riktlinjerna, som har ökad produktion av kött som fokus, löper ut i år.

– Det vi har pratat om i dag är att vi vill att nästa etapp ska ha hållbarhet, klimat och ökad efterfrågan på kött som fokus, säger Theres Strand, vice VD för Svenska köttföretagen.

Målet är bland annat att vända trenden för vad konsumenter förknippar kött med.

– I dag har många konsumenter en negativ syn på kött, till exempel att det är belastande för klimatet. Vi vill förändra det och i stället lyfta fram en bild och skapa en känsla av att svenskt kött är bra för världens hållbarhet och för klimatet, säger Theres Strand.

Det handlar också om att föra fram nyttoaspekterna av att äta kött, att det är näringsrik mat som är bra för hälsan. Genom att rikta sig mot konsumenter med dessa budskap vill man alltså öka efterfrågan på svenskt kött från olika djurslag.

Arbetet med riktlinjerna och deras innehåll kommer nu att fortsätta och de nya riktlinjerna träder i kraft nästa år.

– Vi planerar att ha tre fokusområden och tio delmål att jobba med. De nuvarande riktlinjerna innehåller många fler delmål, så vi hoppas att detta sätt att jobba på kommer att ge oss större kraft och ökad effekt, säger Theres Strand.

LÄS OCKSÅ: Köttbranschen hoppas på högre priser

LÄS OCKSÅ: Restauranggäster fick rösta om lunchköttet