facebooktwittermail

Nya rekordpriser på åkermark

Nu är medelvärdet för den bästa åkermarken i Skåne uppe i nästan 400 000 kronor vilket är den högsta noteringen någonsin.

LRF Konsult årliga statistik över priset på åkermark visar att de genomsnittliga åkermarksspriset i Sverige steg till 122 500 kr per hektar under 2016 vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med 2015 och 16 procent på fem år.

Den dyraste och mest bördiga marken kategoriseras under region 1 och finns i Skåne och Östergötland. Där är det genomsnittliga priset 343 000 kronor per hektar vilket motsvarar en uppgång med 8 % på ett år och 30 % på fem år.

– Det är det högsta uppmätta medelvärde sedan LRF Konsult startade sina mätningar av åkermarksprisers utveckling, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Fortsatt lågt ränteläge, hög kapitaltäthet, låg omsättningshastighet trycker upp priserna på åkermark menar Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.
Fortsatt lågt ränteläge, hög kapitaltäthet, låg omsättningshastighet trycker upp priserna på åkermark menar Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult. FOTO: LRF KONSULT

Dyraste marken

I Skåne finns också den absolut dyraste marken med ett medelpris på 393 000 kronor per hektar med toppnoteringar på över 550 000 kronor per hektar.

– Fortsatt lågt ränteläge, hög kapitaltäthet, låg omsättningshastighet och det faktum att åkermark är en begränsad tillgång, är faktorer som orsakar ett fortsatt hett tryck på denna typ av mark, säger Markus Helin. Vi kan också konstatera att förändringarna som genomförs av gårdsstöd hittills inte påverkat marknaden nämnvärt.

– Man får tänka på att prisstatistiken inte tar hänsyn till växtföljden. I Skåne blandas åkermark för spannmål, grönsaker och sockerbetor med väldigt olika lönsamhetskalkyl och därmed värdering, säger Christian Nordenskjöld som är analytiker på LRF och arbetar med kapitalförsörjningsfrågor.

Fortsatt lågt ränteläge, hög kapitaltäthet, låg omsättningshastighet trycker upp priserna på åkermark menar Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.
Fortsatt lågt ränteläge, hög kapitaltäthet, låg omsättningshastighet trycker upp priserna på åkermark menar Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult. FOTO: LRF KONSULT

Högsta uppmätta medelvärdet

I region 2 som omfattar delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland och delar av Mälardalen steg priset på den bördiga marken till 172 000 kronor per hektar vilket också utgör det högsta uppmätta medelvärdet.

Åkermarken i region 3 som återfinns i stora delar av landet från Skåne och upp till Uppsala är genomsnittspriset 120 000 per hektar vilket utgör en ökning med 6 procent på ett år och 10 procent på fem år.

I region 4 ingår åkermark som sträcker sig från delar av Skåne till Gävleborg har marknaden de senaste fem åren värderat åkermark till ungefär samma pris varje år och här gick genomsnittspriset ner 2 procent till 70 000 kr per hektar. Här har priset stigit med 3 procent på fem år.

Åkermark i Norrland är av samma bördighetsklass som region 5 och här har priset sjunkit med 25 procent till 16 000 kronor per hektar. Det är dock missvisande eftersom det i 2015 års statistik ligger flertalet stora fina gårdar längs Norrlandskusten som överlåtits och som då drog upp genomsnittspriset.

Åkermarkspriser - utveckling 2011-2016

* Utmed Norrlandskusten under 2015 såldes flera större lantbruk till högre pris än genomsnittet, det gör att jämförelsen mellan olika år är svår. Källa: LRF Konsult