facebooktwittermail d

Nya regler ska sätta stopp för signalkräftan

Sverige ska ta fram ett handlingsprogram kring signalkräftan för att stoppa spridningen, uppger Jordbruksverket.

Spridningen av signalkräftor ska stoppas.
Spridningen av signalkräftor ska stoppas. FOTO: MOSTPHOTOS

I början av augusti trädde de nya EU-reglerna i kraft kring hanteringen av levande signalkräftor. Det innebär att det är förbjudet att såväl sätta ut som odla signalkräftor.

Det är fortsatt tillåtet att fiska signalkräfta, både för yrkesfiskare och fiskare med enskild rätt. Däremot kommer inga nya utsättningstillstånd att utfärdas, enligt Jordbruksverket.

Ses över i hanteringsprogram

Riskerna för spridning av signalkräftan i fisket kommer att ses över i hanteringsprogrammet och kan regleras i januari 2018.

Signalkräftan klassas som en invasiv främmande art inom hela EU, då den bär på kräftpest med förmågan att slå ut inhemska flodkräftor.