facebooktwittermail d

Nya regler om vedeldning förtydligas

Kritiken har haglat mot de nya reglerna om utsläpp från vedeldning. Men en del av missnöjet bygger på missförstånd, menar Boverket som nu vill förtydliga vad som gäller.

Från den 1 juli 2018 börjar nya regler gälla för installationer av kaminer och pannor som eldas med ved eller pellets. Syftet med reglerna är att minska utsläppen.

Regeländringarna har lett till starka reaktioner, till exempel fick Facebookgruppen "Vedspisupproret" på kort tid tusentals medlemmar.

Men efter den kritikstorm som blåst upp mot beskedet går nu Boverket ut och försöker reda ut vad reglerna innebär.

- Vi förstår att många har frågor och funderingar kring vad som gäller och om hur Boverket arbetat. Vi har tagit till oss dessa synpunkter, säger Yvonne Svensson, rättschef på Boverket i ett pressmeddelande.

- Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar, förtydligar hon.

Mest vid nybyggen

De som redan har en vedpanna eller kamin i byggnaden berörs inte - utan reglerna gäller först den dagen som man ska installera en ny, renovera eller byta ut den gamla.

Framför allt gäller de nya reglerna när nya byggnader uppförs. Boverket menar att det är viktigt att minimera utsläppen redan från början vid ett nybygge - eftersom pannor och kaminer har en lång levnadstid.

Men det kan vara tillåtet att återanvända äldre vedspisar, så länge kraven är uppfyllda. Och kraven kan också anpassas efter vilken sorts byggnad det är. Det kan göras undantag för hårdare krav för exempelvis byggnader som är äldre och har ett kulturhistoriskt värde.

Hänvisar till kommunen

Men förvirringen kring de nya reglerna har varit stor och Boverket har därför tagit fram nya vägledande texter om förändringarna. Myndigheten har också försökt förtydliga informationen som går ut till alla kommuner, som har i uppdrag att hantera de enskilda fallen.

- Vi rekommenderar alla som är osäkra att kontakta sin kommun, säger Yvonne Svensson.

Enligt Boverket ändras reglerna som en del av ett större arbete som görs i EU för att förbättra miljön. På myndighetens hemsida finns nu den uppdaterade informationen.

LÄS MER: Så stor är vedmarknaden

LÄS OCKSÅ: Oro för höga kostnader vid certifiering

LÄS OCKSÅ: Stor frustration över nyckelbiotoper