facebooktwittermail d

Det här gäller nästa år – nya regler och lagar under 2022

Ersättningen för ekologisk djurhållning höjs, reglerna för antalet uppbundna djur förändras och inblandningen av förnyelsebara komponenter i fossila drivmedel ökar. Här är några av de viktigaste nyheterna i regelverket som styr det gröna näringslivet.