facebooktwittermail d

Nya regler kan ta bort krångelfaktorn

För mycket krångel! Det är en viktig orsak till att många småföretag väljer bort offentlig upphandling. Efter nyår kan nya upphandlingsregler göra det lättare för mindre företag att delta.

En ny rapport från organisationen Företagarna visar att 27 procent av Sveriges småföretag är med och lägger bud vid offentliga upphandlingar. Siffran har varit konstant år från år sedan 2008 då Företagarna för första gången ställde frågan till sina medlemmar.

– Krångelfaktorn visade sig genomgående vara den viktigaste orsaken till att småföretagen avstår från att vara med. Samtidigt måste man säga att det ändå är positivt att siffran inte sjunkit, sett i ljuset av att de anser att det blivit allt krångligare att delta, säger Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna.

Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna.
Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna.

Hon menar att det är självklart att man ska ställa krav i offentlig upphandling men att det som är problematiskt är att det byggts in alltför många och irrelevanta krav. Småföretagen upplever att förfrågningsformulären blivit allt mer komplexa.

– Tid och resurser är en bristvara för många småföretag som därför väljer att avstå från att delta, säger Ulrica Dyrke.

Fokus på lägsta pris

Andra hinder som småföretagen ofta pekar på, är att det är för mycket fokus på lägsta pris samt att kontrakten är för stora, enligt rapporten.

En öppning för mindre leverantörer kan vara att de stora kontrakten bryts ned i mindre tårtbitar. Något som alltid ska övervägas enligt det nya regelverk som planeras träda i kraft efter årsskiftet.

Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna.
Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna.

Enligt propositionen ”Nya regler för offentlig upphandling” som ligger på rikdagens bord får upphandlade myndighet skyldighet att se över om kontraktet kan delas upp i mindre delar. Görs inte detta måste det motiveras.

Nya upphandlingsregler från EU

I botten ligger nya upphandlingsregler från EU. De nya reglera ska börja gälla vid årsskiftet. Beslut i kammaren fattas 30 november.

En annan del i propositionen handlar om att upphandlaren inte får ställa alltför höga krav på storleken på omsättning i de anbudsgivande företagen.

– Ibland kan omsättningskraven vara svåra att leva upp till för småföretagare. Nu införs regler om att omsättningskravet inte får vara högre än max två gånger kontraktets värde. Det är positivt ur småföretagarens perspektiv, säger Ulrica Dyrke.

Förslaget innehåller också regler om att anbudsgivare ska ha kollektivavtal för att komma på fråga. Något som har utvecklats till en het politisk fråga och som kan komma att påverka utgången av omröstningen i riksdagen 30 november.

Offentlig upphandling

• Stat, kommun och landsting handlar upp varor, tjänster och byggentreprenader för 600 miljarder kronor årligen

• I genomsnitt kommer 4,5 anbud in i varje offentlig upphandling. Medianen, det vill säga vad som är oftast förekommande, är två anbud per upphandling.

• 99 procent av alla företag i Sverige har 0-49 anställda. 60 procent av dem har inte tecknat kollektivavtal.

Källa: Företagarna