facebooktwittermail d

Nya regler för sprutning

Nya regler minskar kraven i journalföringen vid besprutning.

Jordbruksverket har tagit bort kraven på att dokumentera vindhastighet, vindriktning och temperatur samt påfyllnings- och rengöringsplats, det vill säga var man fyller på och rengör sprutan, i sprutjournalen.

– Men för till exempel en entreprenör som kör mycket kan det ändå vara intressant för sin egen skull att dokumentera var man har fyllt på sprutan någonstans, om det skulle uppstå en skada, säger Magnus Sandström på Jordbruksverket.

Det är de huvudsakliga förändringarna i sprutjournalföringen enligt den nya föreskrift som Jordbruksverket beslutade om strax före jul. Tidigare fanns reglerna kring krav på dokumentation i Naturvårdsverkets spridningsföreskrift.

Nu är det Jordbruksverket som har ansvaret för dem. Föreskriften har skrivits om något och gäller nu även växthusodlare och inte bara utomhus som tidigare.

Reglerna gäller från den 1 februari i år.