facebooktwittermail d

Nya regler för skyddsjakt på stora fåglar

Sverige

Sedan första juli 2021 finns möjlighet att skyddsjaga trana och sångsvan vissa tider under året utan att först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. 

– Det stämmer, men jag tror inte att informationen har nått ut till alla lantbrukare än, säger Emma Mickelin på Länsstyrelsen i  Värmland.