facebooktwittermail

Nya regler för bredbandsstöd kan öppna för 5G

Regeringen har beslutat att införa ett nytt bredbandsstöd för landsbygden. De nya bidragsreglerna bäddar för en hård strid mellan den nya 5G-tekniken och fibernäten.

Som ATL tidigare berättat har regeringen som mål att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 1 Gbit per sekund år 2025. Resterande 2 procent – drygt 100 000 hushåll och arbetsställen – bör enligt regeringens mål ha tillgång till mellan 30 och 100 Mbit/sekund.