facebooktwittermail

Nu ska reglerna för A-traktorer ses över

Det kan bli nya hastighetsgränser för A-traktorer. Transportstyrelsen ska nu titta på behovet av ett nytt regelverk för dessa fordon.

Flera politiker vill höja hastigheten för a-traktorer.
Om ett kommer beskedet om A-traktorerna får en högre topphastighet eller inte. FOTO: HANS DAHLGREN

Antalet A-traktorer har ökat rejält senaste åren. Antalet olyckor med dessa likaså. Transportstyrelsen har därför nu fått i uppdrag av regeringen att titta på om reglerverket måste förändras på något sätt.

”Möjligheten att kunna använda sig av A-traktorer för att transportera sig har stor betydelse för många ungdomar i Sverige. Samtidigt ser vi fler olyckor där A-traktorer är inblandade, inte minst under sommaren som gått. Därför sätter regeringen trafiksäkerheten i fokus när vi nu ser över regelverket för A-traktorer”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Det kan bli skärpta krav på säkerheten för A-traktorer och även regler eller krav som gör det svårare att manipulera dem. Hastighetsgränsen ska också få en översyn ”framförallt utifrån ett säkerhets- och klimatperspektiv”.

Transportstyrelsen har nu ett år på sig att komma fram till om det behövs några förändringar och vilka de ska vara i så fall. Det är för tidigt att säga något om det till exempel kommer att bli en höjning av maxhastigheten, menar Petra Wermström, avdelningschef för Väg och järnväg på myndigheten.

”Det går inte att lämna några närmare kommentarer om vad vi eventuellt kommer föreslå för förändringar. Det är just det som utredningen syftar till att komma fram till”, säger hon i ett pressmeddelande.

Nu väntar Transportstyrelsen på att man ska få det formella uppdraget. Sedan ska det utses en utredare och en arbetsgrupp som ska ta fram förslaget. 

”Det är angeläget att se över frågan utifrån områden som trafiksäkerhet, användning, behörighet och miljö. Stora delar av de regler som i dag gäller för A-traktorer är närmare 20 år gamla. Världen har förändrats och det gäller i synnerhet transportsystemet. Vi får nu möjlighet att ta fram förslag på regler som är tidsenliga och ser till helheten”, säger Petra Wermström i ett pressmeddelande.