facebooktwittermail d

Nya regler efter takras

Anvisningarna för hur man beräknar hållfasthet på byggnader blir tydligare. Det blir troligen resultatet av en analys av alla de takras som har inträffat de senaste vintrarna.

- Det pekar mot att man kommer att ändra lite i beräkningsanvisningarna, säger Christer Nilsson från SLU, som är ansvarig för den del i analysen som rör lantbrukets byggnader.

Han tror att det blir tydligare anvisningar för hur hållfasthet ska beräknas.

Förhindra takras


Den 1 juni ska en rapport till Boverket vara klar. Tanken är att man i framtiden ska kunna bli bättre på att förhindra att byggnader rasar.

Arbetsgruppen där Christer Nilsson ingår undersöker varför det har rasat så många tak. Gruppen går igenom alla skaderapporter, undersöker själv skadade byggnader och tar del av vad andra sakkunniga kommit fram till.

- Egentligen har det inte snöat mer än man kan förvänta sig som max. Däremot samlas det i vissa specialfall väldigt mycket snö, säger Christer Nilsson.

Jämn snö


När man beräknar hållfasthet förutsätter man jämn snö. Men ibland bildas snöfickor, som när man byggt i vinkel eller bakom ventilationstrummor. Det som utlöser ett takras är ofta vind i kombination med drivbildning.
- Det blir verkligen ett fullskaleprov med så mycket snö, säger Christer Nilsson.

Bakom en del av takrasen ligger byggfusk, med stag som saknas eller underdimensionerade takstolar. Ibland har dåligt underhåll gett läckande tak med röta i konstruktionen som följd.
Ibland har vitala delar av taket skadats när ventilationstrummor eller transportörer monterats.

Även försäkringsbolagen ser över sina regler. I Danmark har något försäkringsbolag infört lägre premie om byggnaden besiktigas innan försäkringen tecknas.

Problem med skottning


Byggnormen är konstruerad så att skottning inte ska behövas, men snöar det onormalt mycket en lång period vill försäkringsbolagen att man skottar.

Detta kan innebära problem eftersom det inte alltid är så lätt att skotta själv, och de företag som åtar sig skottning inte kan vara överallt på samma gång. Eva Johansson