facebooktwittermail d

Nya råd ska hjälpa skogsägare att göra rätt vid avverkning

Det är många markägare som hört av sig med frågor till Skogsstyrelsen sedan myndigheten meddelade en skärpning av artskyddet. Nu lanserar man ett nytt informationspaket där man samlat svaren på de vanligaste frågorna.