facebooktwittermail

Nya prover tas efter radioaktiva ämnen

Efter krav från boende i området kring Balingsta utanför Uppsala tar nu SLU fler prover för att leta efter eventuella radioaktiva ämnen i dricksvattnet.

Det blev för ett tag sedan känt att SLU bedrivit experiment med radioaktiva ämnen i en del av åkermarken i området. Vid ett offentligt möte krävde de boende att fler prover tas på alla dricksvattenbrunnar i trakten, uppger Sveriges Radio Upplandsnytt.

- Vi ska ta prover i ytterligare brunnar, kanske inte i alla. Vi diskuterade saken med miljökontoret, som tyckte att man kunde ta ett urval av brunnar, och det kommer vi att gå vidare med, säger Anders Werner på SLU till radion.

SLU har sedan 1961 genomfört experiment med cesium och strontium i ett markområde i Balingsta. I november blev det känt när jordmassor skulle forslas bort efter experimentet.

En brunn har tidigare undersökts utan att hitta spår av radioaktiva ämnen. Om två, tre månader väntas analyserna vara klara.ATL.nu