facebooktwittermail d

Nya universitetsutbildningar inom de gröna näringarna

Nu är det dags att söka in till landets högskolor och universitet. I höstens utbildningskatalog hos Sveriges lantbruksuniversitet finns flera nyheter.

Ansökan vid SLU inför HT -21 är öppen mellan 15 mars och 15 april 2021.
Ansökan vid SLU inför HT -21 är öppen mellan 15 mars och 15 april 2021. FOTO: MARION PALM

Hållbarhet och klimatsmart matproduktion är något som ungdomar både vill studera och arbeta med. Det har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tagit fasta på i sin omvärldsspaning och det har även gjort avtryck i universitets utbildningskatalog. I höst startar flera nya program.

– Samhället behöver utbildade personer som har den vetenskapliga kunskapen och den praktiska erfarenheten i hur vi bäst brukar, utvecklar och hanterar våra naturresurser på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt, säger Karin Holmgren, prorektor vid SLU.

Karin Holmgren, prorektor vid SLU.
Karin Holmgren, prorektor vid SLU. FOTO: SLU

Tanken är att de nya utbildningarna ska ge verktyg till studenterna att i framtiden kunna jobba med samhällsutmaningarna som inte bara rör hållbar och klimatsmart matproduktion, utan även energi- och råvaruförsörjning.

– Arbetsmarknaden efterfrågar både specialister och personer med ett bredare systemperspektiv, säger Karin Holmgren.

Nya program på SLU höstterminen 2021

Ansökan vid SLU inför hösten är öppen mellan 15 mars och 15 april 2021.

Kandidatprogram Forest and Landscape

Programmet ger studenterna en helhetsbild av skogen och dess betydelse för samhället, samt perspektiv på relationen till miljö och ekonomi, stad och land.

Masterprogram Food & Landscape

Ett tvärvetenskapligt masterprogram där studenterna läser om relationer mellan mat, människor och platser, samt hur urbana och rurala landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kandidatprogram Politicies

En utbildning för dig som gillar både politik och ekonomi, samt vill bidra till att hitta hållbara lösningar på samhällsproblem.

Nytt för agronom- och jägmästarstudenter

De femåriga yrkesutbildningarna till agronom och jägmästare anpassas enligt EU:s regler och delas upp i en första kandidatdel och sedan i en masterdel.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer på Slu.se.

Om du går på gymnasiet kan du ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

På grund av pandemin blir det inte något vanligt öppet hus vid SLU i år. Men den 10 mars 2021 slår SLU upp dörrarna till en digital rundvandring.

– Det blir ett fullspäckat program med bland annat korta inspirationsfilmer med studenter och forskare, filmer från våra campus och möjlighet att ställa frågor till våra studievägledare och studenter, säger Karin Holmgren.