facebooktwittermail d

Nya produkten som äter upp oljespillet

Här är pulvret som bryter ner ditt oljespill till koldioxid och vatten på några dagar. Den nya specialkuren upptäcktes av misstag och har nu mynnat ut i en ny skogs- och jordbruksprodukt som snart kan vara ute i handeln.