facebooktwittermail

Klart med nya jakttider – detta gäller

Beslutet om nya jakttider är klubbat. Bland nyheterna finns bland annat vårjakt på råbock i hela landet – men förslaget om allmän jakt på kronhjortshind utanför kronskötselområde har slopats.

– Det är bekymmersamt, säger Anders Wetterin, LRF.

Från och med 1 juli 2021 tillåts vårjakt på råbock i hela landet, från 1 maj till 15 juni.
Från och med 1 juli 2021 tillåts vårjakt på råbock i hela landet, från 1 maj till 15 juni. FOTO: KRISTOFFER SAHL N/TT

Det är över 20 år sedan som jakttiderna i Sverige sågs över ordentligt och processen att besluta om nya har pågått i flera år.

I det färdiga beslutet om vilka jakttider som ska gälla från och med 1 juli i år, som fattades av regeringen i början av maj, står det klart att det förhandlats en hel del för att nå en överenskommelse.

– Rent allmänt ser man att det är en tydlig kompromiss för att så många som möjligt ska bli nöjda, säger Anders Wetterin, ansvarig för jakt- och viltfrågor på LRF.

Anders Wetterin, ansvarig för jakt- och viltfrågor på LRF. FOTO: LRF

Skyddsjakt av trana, sångsvan och storskarv

Han anser att flera av nyheterna är bra, bland att det kommer att finnas viss möjlighet att skyddsjaga trana, sångsvan och storskarv. Att dovhind och dovkalv från och med nästa jaktår får jagas även under brunstuppehållet, samtidigt som jakttiden förlängs, får också tummen upp.

LÄS OCKSÅ: Norrmännen oroliga för hur Sverige hanterar vildsvinsstammen

Jakttid på kronhind

Det stora bekymret, anser LRF, är att man inte lyssnat på lantbrukarna och infört allmän jakttid på kronhind utanför skötselområden. Att kronkalven får jagas utan avbrott mellan 16 augusti till 31 januari i hela landet utom Skåne är en klen tröst.

– När en stam av stora hjortdjur ska regleras måste man jaga vuxna hondjur. Att vi inte får göra det är ett dåligt beslut, säger Anders Wetterin, som i gengäld är positiv till att vårjakt på råbock införts i hela landet.

Detta gäller för vildsvin

För vildsvin gäller fortsatt att det är ett jaktbrott om man av misstag fäller sugga åtföljd av kultingar, men ordalydelsen har ändrats. Skrivelsen är nu ”som följs av randiga eller bruna små kultingar”. En skrivelse som Anders Wetterin vänder sig emot:

– Det är svårt att tolka. Vem kan se vilken färg smågrisarna har när de dyker upp på en åtel en kväll och vad är definitionen av små?

Startdatum älgjakt

Vidare införs fasta startdatum för älgjakten, 1 september i norr och 8 oktober i söder. Slutdatum blir 31 januari i hela landet vilket innebär två månaders förlängd jakttid i norr och en månad kortare i söder.

LÄS OCKSÅ: Ond cirkel ger allt mindre älgkalvar

LÄS OCKSÅ: Viltstammarna ökar - men tillgängligt foder minskar

Flera fågelarter stryks ur jakttabellen, bland annat alfågel, havstrut, småskrake och björktrast, men de finns med i bestämmelserna för skyddsjakt.

Svenska jägareförbundet anser precis som LRF att beslutet de nya jakttiderna präglats av kompromisser.

– Det handlar om 129 remissinstanser. Det är väldigt många som tycker något, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent Svenska jägareförbundet. FOTO: MADELEINE LEWANDER

Som helhet anser Svenska Jägareförbundet ändå att beslutet är acceptabelt och Daniel Ligné är framför allt väldigt nöjd med att den ifrågasatta predatorjakten inte inskränktes.

I samband med att beslutet om de nya jakttiderna meddelades i ett pressmeddelande skickade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) med en tydlig uppmaning till skogsbruket och jägarna: Arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt angående den framtida jakten på kronvilt.

– Det är inte mer än rätt. Vi borde kunna samarbeta kring förvaltningen, säger Daniel Ligné.

Nya jakttider 2021

2018 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att se över de jakttider som regleras i jaktförordningen vart sjätte år och vid behov föreslå ändringar. Naturvårdsverkets förslag, som ligger till grund för de nu beslutade ändringarna, presenterades i juni förra året. Den senaste systematiska översynen genomfördes år 2000.

KLÖVVILT

• Vårjakt på råbock i hela landet mellan 1 maj och 15 juni.

• Jakttid på rådjur förlängs till 31 januari i hela landet.

• Ingen allmän jakttid på kronhind.

• Förlängd jakttid på kronkalv, 16 augusti till 31 januari utan avbrott.

• Dovhind och dovkalv får jagas 21 oktober till 15 november utan uppehåll, samt som smyg- och vaktjakt 1-31 mars.

• Vildsvinssugga som åtföljs av kultingar som är bruna eller randiga är fredad. Uppehållet i jakttiden för vuxna vildsvin tidigareläggs: 1 februari till 31 mars.

ÄLG

• Fasta startdatum på älgjakten: 1 september i norr och 8 oktober i söder. Slutdatum i hela landet 31 januari.

• Länsstyrelserna i norr får besluta om två veckors brunstuppehåll. Gävleborg, Värmland och Dalarna får besluta om jaktstart i september om det ökar möjligheten att nå avskjutningsmålen.

FÅGEL

• Alfågel, småskrake, björktrast och havstrut försvinner ut jaktabellen.

• Ejder blir kvar som jaktbar art.

• Jakttiden på kråka, kaja och skata förblir oförändrad.

• Ripjakten kortas till att avslutas redan 15 februari.

• Snatterand, som enligt tidigare förslag skulle få jagas, är inte med i nya jakttidtabellen.

SKYDDSJAKT

• Sångsvan och trana som uppträder i flock om minst fem individer får jagas för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda. Trana under tiden 1 augusti till 30 september samt 1 april till 30 maj, sångsvan 1 oktober till 31 mars.

Inga nya jaktbara arter införs.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2021.

Källa: Svensk författningssamling

LÄS MER OM JAKTTIDERNA:

Här kan du läsa hela beslutet – extern länk

Förslag om nya jakttider klart

Frustration kring jaktförslag om vildsvin

ATL TV: De har jakt på schemat