facebooktwittermail

Nya invasiva ogräs snart på väg till Sverige

I takt med att klimatet blir varmare ökar risken för att nya invasiva ogräs ska etablera sig i Sverige. Enligt professor Lars Andersson, SLU, är det bara en tidsfråga.

Malörtsambrosia finns etablerad i norra Tyskland och Polen där den utgör ett stort problem.
Malörtsambrosia finns etablerad i norra Tyskland och Polen där den utgör ett stort problem. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Invasiva arter som tidigare bara förekommit tillfälligt i ruderatmarker i Sverige kan inom kort etablera sig i svensk flora och åkermark. Det berättade Lars Andersson, professor på SLU, under konferensen ”Invasiva ogräs – ett hot mot mellansvensk spannmålsodling?” som ägde rum på Sundbyholms slott i Sörmland förra veckan.


Lantbruk