facebooktwittermail d

Nya idéer lyckokast för odlare

Det finns bättre sätt än förgröningsrådgivning – och där kan handeln få en nyckelroll. Detta kan bli en vinn vinn-situation för konsument, handeln – och odlare, skriver Malin Eborn i en marknadsanalys.

FOTO: BEE URBAN/LRF MEDIA

Förra året drog Jordbruksverket igång en stor satsning på förgröningsrådgivning. Men intresset från lantbrukarhåll har hitintills varit lågt.