facebooktwittermail d

Heidi Andersson och Anders Wall blir nya hedersdoktorer vid SLU

Finansmannen Anders Wall och armbyterskan Heidi Andersson tillhör nytillskotten bland gruppen hedersdoktorer vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

I dag, lördag, promoveras SLU:s nya hedersdoktorer. En av dem är finansmannen Anders Wall, som utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Han är entreprenör och mecenat och har bland annat varit koncernchef för Beijerinvest, styrelseordförande i Volvo och styrelseordförande i industrigruppen Beijer Alma.

Anders Wall är även ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt hedersdoktor vid Karolinska Institutet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Anders Wall är även ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt hedersdoktor vid Karolinska Institutet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. FOTO: BEIJER-ALMA

Donerat mycket pengar till landsbygdsutveckling

Anders Wall har donerat stora summor till forskning och landsbygdsutveckling, bland annat i form av stipendier till unga entreprenörer inom landsbygdsutveckling. Beijerstiftelsen, där Anders Wall är ordförande, har även bidragit med mer än 125 miljoner kronor till Beijerinstitutet, en institution för forskning i ekologisk ekonomi. Stiftelsen bidrar även till Beijerlaboratorierna i Uppsala, där laboratoriet för genforskning har tagit emot anslag om mer än 80 miljoner kronor.

Ett av de senaste tillskotten, Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU:s VH-fakultet, har hittills fått anslag på tio miljoner kronor, bland annat för att bygga upp en resurs med inriktning mot att utveckla moderna beslutsverktyg för animalieproduktion.

FOTO: BEATRICE LUNDBORG/DN

Heidi Andersson - armbryterska med stort engagemang för miljön

Heidi Andersson, som har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap, är flerfaldig världsmästare i armbrytning. Hon är även skogsägare, entreprenör, bloggare och har ett stort engagemang för miljön.

Tillsammans med maken Björn Ferry driver Heidi Andersson bloggen Fossilfri, där målet är att de år 2025 ska leva helt fossilfritt. Det innebär att de helt ska utesluta olja, kol och fossilgas ur livet. ”En stor utmaning, svar ja, men ingen uppoffring, att bli fossilfria och planetskötare är något alla förr eller senare måste bli för att vi ska kunna säkerställa mänskligt liv i framtiden”, har hon sagt, enligt ett pressmeddelande.

Heidi Andersson har även varit programledare för SVT:s barnprogram Miljöhjältarna från 2009 till 2012 och arbetat med SVT-serien ”Storuman Forever - om människor och klimatet”, som sändes i SVT förra året.

I nomineringen tas det bland annat upp att hennes konkreta engagemang i både lokala och globala hållbarhetsfrågor och hennes sätt att kommunicera detta, gör henne till en bra ambassadör för fakulteten.