facebooktwittermail

Svenska mejeriprodukter och kött kan bli ”Big in Japan”

Inte bara ska det nyligen undertecknade handelsavtalet mellan EU och Japan underlätta för export av fläskkött, nötkött, mejeriprodukter och vin, EU:s bönder kommer dessutom att åtnjuta positiv särbehandling jämfört med Japans övriga handelspartners.

I nuläget är Ikea den största svenska livsmedelsexportören - i vanliga japanska matbutiker lyser de svenska varorna ännu med sin frånvaro.
I nuläget är Ikea den största svenska livsmedelsexportören - i vanliga japanska matbutiker lyser de svenska varorna ännu med sin frånvaro. FOTO: JON THUNQVIST

Överenskommelsen, vars detaljer tillkännagavs i Tokyo under tisdagen (7 aug) innebär att de importtullar som fortfarande är i kraft ska ses över vart femte år.