facebooktwittermail d

Svenska mejeriprodukter och kött kan bli ”Big in Japan”

Inte bara ska det nyligen undertecknade handelsavtalet mellan EU och Japan underlätta för export av fläskkött, nötkött, mejeriprodukter och vin, EU:s bönder kommer dessutom att åtnjuta positiv särbehandling jämfört med Japans övriga handelspartners.