facebooktwittermail

Nya granskningar av svensk kontroll

Gmo i foder samt kött från hägnat vilt är två av fyra områden som EU-kommissionens kontrollorgan Food and Veterinary Office, FVO, ska granska under 2011.

Sveriges egen livsmedelskontroll ska alltså kontrolleras på fyra områden i år. Förutom gmo och kött från hägnat vilt ska även livsmedelstillsatser och material i kontakt med livsmedel undersökas närmare.
- Det hela går ut på att de kontrollerar hur kontrollen i Sverige lever upp till de krav man har på egen nivå, det är grunden. Det innebär att de tar reda på en del vid skrivbordet och kontrollerar dokument och även åker ut i landet, säger Ann-Christine Salomonsson, statsinspektör på Livsmedelsverket, till ATL.nu.

FVO gör även en uppföljning på vad som har hänt efter de tidigare granskningarna.

Under förra året besökte en FVO-delegation Sverige för den övergripande genomgången, den så kallade General Audit, och efter det fick Sverige bland annat kritik för läkemedelskontrollen (se artikel till höger).

Vad har man lyft fram tidigare som Sverige behöver arbeta med?


- En sak har varit kompetensen hos inspektörerna (livsmedels- reds.anm.), och där gör Livsmedelsverket en satsning, det är ett sådant exempel, säger Ann-Christine Salomonsson. ATL.nu