facebooktwittermail

Nya försök ska ge svar om fällor

Två nya försök hoppas visa att barkborrefällorna verkligen har en effekt på skadorna i skogen.

Skogsstyrelsen har i 55 områden satt ut drygt 50 giftfria fällor på hyggen i närheten av biotopskydd och skog med naturvårdsavtal. De 2 700 fällorna fångade totalt 280 liter barkborrar – motsvarande 21 miljoner insekter – som annars kunde ha dödat 5 000 granar.