facebooktwittermail d

Nya flygfoton över brandhärjade skogar

Askgrå hyggen. Rostfärgad, bränd skog – och på sina håll fläckar av grönt som lågorna hoppade över.

Nu publiceras Lantmäteriets färska flygfoton över de områden som drabbades värst av sommarens skogsbränder.