facebooktwittermail d

Nya fall av amerikansk yngelröta konstaterade

Nya utbrott av bisjukdomen amerikansk yngelröta har konstaterats i Västmanland. Nu kontaktas biodlare i området för att minimera spridningsrisken.

Enligt Jordbruksverket går det att upptäcka sjukdomen på stanken som de döda larverna utsöndrar.
Enligt Jordbruksverket går det att upptäcka sjukdomen på stanken som de döda larverna utsöndrar. FOTO: MOSTPHOTOS

Länsstyrelsen går nu ut med en varning till biodlare efter att tre drabbade bisamhällen konstaterats på en gård i Västerås den 29 april. Myndighetens bitillsynsman kommer att besöka alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren. Om sjukdomen hittas i fler kupor kommer området som ska kontrolleras att utvidgas.

Väldigt smittsam

Amerikansk yngelröta är en bakteriesjukdom som är väldigt smittsam och den sprids enkelt när bina städar de döda samhällena. Sporer angriper binas larver genom att ta sig in i larvernas mage där de utvecklas till bakterier. Larverna dör snabbt av bakterierna, men sporerna tål både värme och kyla och sjukdomen sprids på så sätt snabbt vidare från larvernas kroppar. Varje dör larv bär på cirka 2,5 miljarder smittsamma sporer.

Luktar illa

Enligt Jordbruksverket går det att upptäcka sjukdomen på stanken som de döda larverna utsöndrar:

”Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.”

Enligt Jordbruksverket finns det belägg för att smittämnen från amerikansk yngelröta överlevt i 80 år. Samhällen som angrips av sjukdomen måste förstöras, till exempel eldas upp eller grävas ner.