facebooktwittermail d

Nya drönarregler skjuts på framtiden

På grund av coronapandemin skjuts införandet av de EU-gemensamma drönarreglerna på framtiden. Det innebär att kravet på registrering och drönarkort träder i kraft först den 4 januari 2021.

FOTO: MOSTPHOTOS

Som ATL tidigare har berättat skulle kravet först ha trätt i kraft den 1 juli i år. Men på grund av världsläget anses detta inte längre vara möjligt att genomföra.

– Man kan läsa in allt som behövs för att klara provet för drönarkort. Men själva provet för att få kortet samt registrering av drönaroperatör kommer inte kunna göras förrän den 4 januari 2021, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

LÄS OCKSÅ: Så tar du nya drönarkortet

LÄS OCKSÅ: Nya drönarregler inom EU

Fakta: Detta gäller från 4 januari 2021

Reglerna gäller för alla EU-länder. Drönare delas in i olika kategorier utifrån risknivå. De flesta drönare finns inom det som kallas den öppna kategorin. Reglerna för den öppna kategorin innebär i korthet:

• Krav på kompetens. En drönarpilot måste skaffa sig drönarkort för att flyga med drönare. Det sker med ett onlinetest utifrån det utbildningsmaterial som är publicerat på Transportstyrelsen.se/dronare.

• Registrering av drönaroperatören, den som ansvarar för flygningen.

• En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd med en form av märkning. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.

• Drönare ska vara CE- och C-märkta.

C-märkningen som varje drönare på marknaden ska ha anger vilken teknisk specifikation drönaren måste uppfylla och vad man får göra med sin drönare. Drönarna i den öppna kategorin måste uppfylla kraven i någon av klasserna C0, C1, C2, C3, C4, C5 eller C6 och väga upp till 25 kg.

Drönare som saknar c-klassning efter 1 januari 2021 kommer att kunna fortsätta få flyga fram till 1 januari 2023 men med vissa begränsningar.

Drönare som flyger utanför de begränsningar som finns för den öppna kategorin måste söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Det finns enstaka drönare som undantas från reglerna, däribland lättviktiga leksaksdrönare.

De tillstånd som har utfärdats innan de nya reglerna träder i kraft kommer att vara giltiga fram till januari 2022, om inte tillståndet anger något annat.

För att ta reda på exakt vad som gäller för respektive drönarmodell och detaljer i C-klasserna besök transportstyrelsen.se/dronare