facebooktwittermail d

Nya drönarregler inom EU

När regelverket för drönare skärps inom EU den 1 juli får det också konsekvenser för svenska utövare. Största förändringarna för svensk del är nya viktklasser, krav på utbildning av fjärrpiloter, samt krav på registrering av dem som ansvarar för flygningen.

I sommar träder en rad förändringar i kraft för den som är intresserad av att flyga med drönare.
I sommar träder en rad förändringar i kraft för den som är intresserad av att flyga med drönare. FOTO: MOSTPHOTOS

Anledningen bakom regelskärpningen är att antalet drönare i luftrummet väntas öka, och det ställer i sin tur krav på samordning.

Vid all form av flygning med drönare inom EU måste det i framtiden finnas en ansvarig operatör. Operatören ansvarar i sin tur för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

Enligt Transportstyrelsen kan en operatör i det här fallet antingen vara en person men också en organisation, om man så vill.

Kräver drönarkort

Enligt Transportstyrelsen innebär de nya reglerna också att de flesta operatörerna kommer att bli tvungna att registrera sig hos Transportstyrelsen.

Operatörerna får då ett så kallat operatörs-ID som deras drönare ska märkas med. Fjärrpiloterna måste i sin tur genomföra en utbildning online, samt ett kunskapstest, även det över internet, för att få ett så kallat drönarkort innan de får flyga.

Här ingår även vissa ålderskrav. Operatörer måste vara minst 18 år, medan fjärrpiloter måste ha fyllt 16 år. Små leksaksdrönare och mindre privata hemmabyggen omfattas däremot inte av pilotkravet.

Det är också fritt fram att flyga under direkt övervakning av en pilot, skriver Transportstyrelsen på sin hemsida.

Här testas drönare i höstraps.

Får väga mer

En annan betydande förändring är att den tillståndsfria maxvikten på flygfarkosterna höjs. Grundregeln är att drönare upp till 25 kilo inte omfattas av kravet på tillstånd så länge man flyger inom synhåll. Detta innebär i sin tur att drönaren får flyga max 120 meter över marken och inte över människor. I de nuvarande reglerna omfattades alla drönare över sju kilo av det här tillståndskravet, vilket innebär en väsentlig skillnad för utövarna.

Särskilda övergångsregler

Grundregeln är precis som tidigare att man inte får flyga på ett sätt som utgör risk för luftfarten, samt människor, djur miljö eller egendom.

För att flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken krävs också tillstånd.

De nya reglerna ligger sammantaget relativt nära Sveriges nuvarande regler, enligt Transportstyrelsen, även om drönarna får lite olika indelningar beroende på risknivå för flygningen. Dit hör att alla drönare kommer delas in i en öppen, specifik eller certifierad kategori.

För den som redan har en drönare i dag införs också särskilda övergångsregler, vilket inledningsvis innebär att drönaren kommer att placeras i den öppna kategorin fram till den 1 juli 2022. Beroende på vad drönaren väger och hur du vill flyga kommer det också att ställas lite olika krav. Hur dessa kommer att preciseras kommer att bli mer tydligt den 4 maj när Transportstyrelsen lanserar sin nya webbtjänst. Där kommer du enkelt kunna se vad som gäller för just din drönare eller den drönare du har planer på att köpa.

Det nya regelverket träder i kraft 1 juli 2020.

Fakta: Största förändringarna i korthet

• Nya krav på registrering av de som ansvarar för flygning med drönare, så kallade drönaroperatörer.

• Nya krav på att fjärrpiloter måste genomföra utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare.

• För drönare upp till och med 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

• För drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

• En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.