facebooktwittermail

Nya domar ifrågasätter nyckelbiotoper

Två nya domar ifrågasätter hanteringen av nyckelbiotoper. Om de står sig i högre instans kan det innebära slutet för nyckelbiotopsbegreppet.

En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden och särskilt stor betydelse för växter och djur. Arkivbild.
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden och särskilt stor betydelse för växter och djur. Arkivbild. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

I början på februari slog förvaltningsrätten i Jönköping fast att registrering av nyckelbiotoper ska kunna överklagas. Domen var överraskande eftersom flera domstolar tidigare kommit till motsatt slutsats. Men i förra veckan kom ytterligare en dom, denna gång från förvaltningsrätten i Malmö, som inte bara konstaterade att nyckelbiotoper ska kunna överklagas utan också att registreringen av nyckelbiotoper saknar stöd i lagen. De tre nyckelbiotoper som ärendet i Malmö gällde ska därför avregistreras.