facebooktwittermail d

Nya datatrassel för Jordbruksverket

Hälften av alla hästar saknas i Jordbruksverkets Centrala hästdatabas. Det påverkar registreringen av hästar i det nya anläggningsregistret – som nu tillfälligt har stängts till den 26 april.

Hästpass med ueln-nummer som används när hästar läggs i det nya djurhälsoregistret.
Hästpass med ueln-nummer som används när hästar läggs i det nya djurhälsoregistret. FOTO: LENA KARLSSON

Att registrera hästar i Jordbruksverkets nya anläggningsregister har varit kantat med problem för stallägare. Enligt EU:s Djurhälsoförordning, som träder i kraft den 21 april, måste alla landlevande djur som inte är sällskapsdjur vara registrerade på en anläggning för att det bland annat ska gå att genomföra smittspårning.

När det gäller hästar som ska registreras hämtas information om dem från Centrala hästdatabasen, en databas som bygger på uppgifter som avelsorganisationerna skickar in.

– Vi har inte använt Centrala hästdatabasen sedan vi skapade den 2016. Det är först nu, när vi behöver använda databasen, som vi upptäckt felen. Vi skulle kanske ha haft bättre koll på det från början, men det är alltid en prioriteringsfråga, säger David Slottner, handläggare och expert på avel och semin vid Jordbruksverket.

David Slottner.
David Slottner. FOTO: JORDBRUKSVERKET

När anläggningsregistret öppnade upp för registrering i början av året visade det sig vara svårt att hitta hästar födda före 2009. Hästarna har inte samma UELN-nummer eller identitetsnummer i databasen som i sina hästpass. När de felaktiga UELN-numren upptäcktes rensade Jordbruksverket Centrala hästdatabasen på alla uppgifter förutom på de hästar som redan hade registrerats på en anläggning.

När avelsorganisationerna nyligen på nytt fick skicka in alla uppgifter ledde det till ännu större problem för Jordbruksverket.

– När vi gjorde om registret fattades hälften av hästarna i Centrala hästdatabasen, säger David Slottner.

Vad är det som har gått fel?

– Vi håller på att ta reda på det för att lösa det, säger David Slottner.

Jordbruksverket är i kontakt med avelsorganisationerna för att ta fram en lösning. Just nu går det inte att registrera några hästar alls i anläggningsregistret.

– Vi har stängt registreringen fram till den 26 april preliminärt, säger David Slottner.

Jordbruksverket har också, som ATL tidigare berättat, flyttat fram datumet för att registrera anläggningar till den 1 oktober.