facebooktwittermail d

Nato-anslutning stökar till det för Revingeheds betesdjur

Sveriges eventuella inträde i Nato gör det svårare för Försvarsmakten att förutse sitt behov av övningar på Revingehed och därmed samordna verksamheten med betesdjur. Efter att den pågående storövning Aurora är klar börjar jakten på en ny arrendator efter KC Ranchs avhopp.