facebooktwittermail d

Nya regler för dig som kör A-traktor

Den 20 maj nästa år träder nya besiktningsregler i kraft. Så här påverkas du av förändringarna om du har en personbil, en traktor eller en ombyggd personbil som rullar som A-traktor.

Besiktningsreglerna är på väg att anpassas till gällande EU-lagstiftning, och medför förändringar som påverkar både företag och privatpersoner. Den främsta nyheten för alla som har en personbil är att de fasta besiktningsperioderna som baseras på den sista siffran i registreringsnumret försvinner, och i stället införs mer rörliga perioder.

PREMIUM: Här är A-traktorn alla vill ha

Magnus Sjönnebring, som jobbar med regelfrågor på Transportstyrelsen, reder ut förändringen:

– Utgår vi från bilar som har ett par år på nacken, och som är inne en gång om året, så kommer de i stället att hamna i ett 14-månadersintervall. Fördelen blir att varje fordonsägare lättare kan styra sin besiktningsperiod, säger Magnus Sjönnebring.

För den som har en kontrollperiod för bilen som man inte är nöjd med, kanske för att man alltid åker utomlands eller för att man har svårt att samtidigt plocka ut husvagnen från vinterförvaringen, kommer de nya reglerna också att underlätta.
För den som har en kontrollperiod för bilen som man inte är nöjd med, kanske för att man alltid åker utomlands eller för att man har svårt att samtidigt plocka ut husvagnen från vinterförvaringen, kommer de nya reglerna också att underlätta.

För lantbrukssektorn och de gröna näringarna kan det också vara värt att notera att det införs krav på kontrollbesiktning för ombyggda personbilar. Besiktningskrav på epa-traktorer finns sedan tidigare, och som ATL tidigare skrivit utökas nu kraven till att även gälla A-traktorer.

– Epa-traktorer är den gamla modellen som inte får byggas från och med 31 mars 1975, medan A-traktor är det som kom sen. Nu ska även A-traktorer kontrollbesiktigas, och anledningen till att man inför detta är att man vill öka trafiksäkerheten.

Epa-traktorerna har haft krav på kontrollbesiktning sedan tidigare. Nu utökas kraven till att även gälla A-traktorer.
Epa-traktorerna har haft krav på kontrollbesiktning sedan tidigare. Nu utökas kraven till att även gälla A-traktorer.

Ökad trafiksäkerhet är också anledningen bakom besiktningskravet på snabbgående traktorer (Traktor B). Enligt regelverket ska traktorer som faller inom ramen för Traktor B kontrollbesiktigas efter fyra år och därefter vartannat år.

– Traktor B är en ny företeelse på de svenska vägarna. Innan har vi haft det vi kallar Traktor A, den traditionella jordbrukstraktorn som får drivas med en hastighet på högst 40 kilometer i timmen. Men från 1 januari 2016 har man fått registrera Traktor B som i Sverige endast får användas i hastigheter upp till 50 km i timmen.

LÄS OCKSÅ: Polisen: "Föräldrar, ta ansvar för A-traktorerna"

Blir en övergångsperiod

Fordon som registreras som Traktor B ska kontrollbesiktas hos SMP, Kiwa Inspecta och Dekra medan A-traktorerna kan besiktigas hos alla företag som besiktigar personbilar. När de nya besiktningsreglerna börjar gälla den 20 maj nästa år krävs en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna för att din A-traktor inte ska få körförbud. För att alla ska få en chans att besiktiga sina fordon i tid har Transportstyrelsen även infört övergångsregler.

– Eftersom A-traktorerna inte har kontrollbesiktigats tidigare har vi infört en övergångsperiod så att man kan börja kontrollbesiktiga sin A-traktor från årsskiftet fram till 19 maj.

LÄS OCKSÅ: Andreas tycker nya reglerna både är positiva och negativa

ATL har rapporterat mycket kring de nya 50-reglerna den senaste tiden.

Vissa tror ju att alla traktorer ska besiktigas, allt från några år gamla modeller till veterantraktorer. Men så är det alltså inte?

– Nej. Det som det införs kontrollbesiktningskrav på är A-traktor och Traktor B. Men för övriga traktorer blir det inget krav.

Värt att notera är också att det införs undantag för fordon som är 50 år eller äldre. Det innebär att A-traktorer och Epa-traktorer som har en godkänd kontrollbesiktning löpande kommer att undantas från besiktningskraven. Samma regelverk omfattar även personbilar, släpvagnar, lastbilar och en rad andra motorfordon.

– Det innebär dock inte att de blir helt undantagna eftersom de fortfarande kan kontrollbesiktigas av polisen ute på vägarna.

Svårt svara på frågor

Först under början av nästa år blir det möjligt att göra slagningar på enskilda registreringsnummer i Transportstyrelsens app och på hemsidan för att få fram information om de nya besiktningsperioderna.

– I februari ska man kunna se hur sina fordon ser ut utifrån det nya regelverket. Det gör att vi i dag har svårt att svara på frågor, säger Magnus Sjönnebring.

LÄS OCKSÅ: Seed Hawk byter namn

PREMIUM: Lär dig smarta strategin för att bekämpa ogräset

PREMIUM: Hon tjänar mer än 50 miljoner på sin skörd