facebooktwittermail

Ny WASDE-rapport: Lägsta nivån för vete på fem år

Lägre lager av vete och högre lager av majs och oljeväxter i den senaste WASDE-rapporten.

Fält med vete.
Orsaken bakom veteminskningen är lägre ingående lager i Iran och sänkt produktion för Kanada, Iran och USA. FOTO: ANN LINDÉN

Det globala utbudet av vete för 2021/2022 sänks med 8,6 miljoner ton jämfört med förra månaden till 1 064 miljoner ton i den senaste WASDE-raporten från det amerikanska jordbruksdepartementet. Orsaken är lägre ingående lager i Iran och sänkt produktion för Kanada, Iran och USA.

Utbudet av vete i USA dras framför allt ned på grund av en lägre förväntad produktion, men även importen sänks. Konsumtionen av fodervete väntas också minska eftersom vete har så högt pris jämfört med majs. Totalt sett blir det en sänkning av de amerikanska utgående lagren av vete till den lägsta nivån sedan 2007/2008. Den kanadensiska produktionen av vete justeras ned med 2 miljoner ton till 21 miljoner ton på grund av sommarens torka i prärieområdena.

Den globala konsumtionen av vete skrivs också ned, men utgående lager för världen sänks med 6 miljoner ton till 277 miljoner ton vilket är den lägsta nivån sedan 2016/2017.

USDA höjer samtidigt produktionen av majs i bland annat USA, EU och Kanada och utgående lager går upp med 4,1 miljoner ton till 301,7 miljoner ton.

Den uppskattade produktionen av sojabönor i USA höjs på grund av högre skördar än tidigare uppskattat. Produktionen av oljeväxtfrö i övriga världen sänks däremot med 2,4 miljoner ton till 497,4 miljoner ton som en följd av lägre avkastning av sojabönor, solros och raps. Bland annat sänks produktionen av canola i Kanada med en miljon till 13 miljoner ton. Prognosen hamnar därmed närmare de 12,8 miljoner ton som den kanadensiska statistikbyrån Statcan gjorde i sin senaste rapport. Hela världens utgående lager av oljeväxter höjs med strax under fem procent.