facebooktwittermail

Ökad efterfrågan på bioenergi

I skuggan av pandemin har priserna på biobränsle krupit uppåt. Och på sikt kommer omställningen av energisystemen att innebära en kraftigt ökad efterfrågan, enligt IEA.

Detta är en analyserande text. Det innebär att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det knakar i energisystemen. Under hösten har det noterats rekordpriser på många energislag, bland annat diesel, el, kol och fossil så kallad naturgas.