facebooktwittermail d

Ökad efterfrågan på bioenergi

I skuggan av pandemin har priserna på biobränsle krupit uppåt. Och på sikt kommer omställningen av energisystemen att innebära en kraftigt ökad efterfrågan, enligt IEA.