facebooktwittermail

Ny vändare med närmare 16 meters arbetsbredd

Kvernelands nya vändare har 15,6 meters arbetsbredd. Redskapet har även ett nytt markföljningssystem som ska öka precisionen, enligt företaget.

Kvernelands nya vändare i arbete på fält.
Den nya vändaren har nästan 16 meters arbetsbredd FOTO: KVERNELAND

Den nya vändaren är utrustad med 14 rotorer och byggd för intensiv användning med fokus på produktivitet och minskat stillestånd, enligt Kverneland.