facebooktwittermail d

Ny vägledning kring djurskyddskontroller klar

Den nya vägledningen för djurskyddskontroller på slakterier är klar. Jordbruksverket utlovar ökad trygghet för lantbrukare som levererar slaktdjur.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ANN LINDÉN

Den viktigaste nyheten är att slaktdjursleverantörer och transportörer ska underrättas direkt när en besiktningsveterinär har hittat brister. Undantaget är uppenbara fall av vanvård då ett akut omhändertagande av djuren kan vara aktuellt.

Viktiga utbildningar

Under hösten planerar Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket att utbilda officiella veterinärer på slakterierna, länsstyrelserna, besättningsveterinärer, transportörer samt rådgivare i djurbedömningar, handläggning, informationsflöden och åtgärder.

”Utbildningarna är mycket viktiga för att veterinärernas bedömningar och informationsöverföring till länsstyrelserna ska bli likvärdiga i hela landet”, säger Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, biträdande chef för livsmedelskontroll på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Välkomnas av LRF

Den nya vägledningen har Jordbruksverket arbetat med sedan 2014 tillsammans med Livsmedelsverket, länsstyrelserna, SLU och slakterinäringen. Den välkomnas av LRF.

”För djurägaren har det nuvarande arbetssättet medfört rättsosäkerhet, oro och betydande ekonomiska förluster på grund av den stora osäkerheten kring vilka djur som kan skickas och godkännas för slakt”, säger LRF-ordföranden Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

"Mer rimlig nivå"

Hon konstaterar att det i vägledningen understryks att veterinären på slakteriet ska ta hänsyn till uppgifter som djurägaren själv skickar in med djuren som till exempel beskriver åtgärder som vidtagits gällande vissa specifika djur.

”Det är även bra och nödvändigt att ribban för när veterinärer på slakterier ska meddela länsstyrelserna nu lagts fast på en mer rimlig nivå. Bedömningsdelen i vägledningen är helt klart mycket bättre än tidigare även om det finns behov av ytterligare vägledning kring några områden till exempel hur halta djur ska bedömas”, säger Helena Jonsson.