facebooktwittermail d

Bättre svar om odlingsekonomin med ny tjänst

Hushållningssällskapet har börjat utveckla en ny tjänst som ska göra det enklare för lantbrukare att jämföra sin växtodling med andras. Målet är i förlängningen att detta ska göra det lättare att fatta kloka beslut.