facebooktwittermail

Bättre svar om odlingsekonomin med ny tjänst

Hushållningssällskapet har börjat utveckla en ny tjänst som ska göra det enklare för lantbrukare att jämföra sin växtodling med andras. Målet är i förlängningen att detta ska göra det lättare att fatta kloka beslut.

Det nya digitala verktyget ska göra det lättare att göra efterkalkyler och jämföra sina resultat med andra odlare. På så sätt ska det i förlängningen även bli enklare att trimma sin växtodling. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

ATL har tidigare intervjuat flera av de tävlande lagen i Agtech Challenge och den här gången har turen kommit till Hushållningssällskapets nya benchmarkingtjänst, eller jämförelsetjänst. Tanken är att tjänsten TB-Analys/Lönsam Gröda 2.0 ska samla in en rad parametrar från växtodlingsprogrammet och på så sätt ge tydligare svar på hur odlingsekonomin ser ut.