facebooktwittermail d

Ny tidning från Skogsforsk

Forskningsinstitutet Skogsforsk lanserar i april en tidning med nyheter om skogen, nya forskningsresultat och omvärldsanalys.

Vision, som tidningen heter, vänder sig till beslutsfattare och tjänstemän inom skogsbruket, industrin, entreprenörer, beslutsfattare inom forskning och utbildning samt nyckelpersoner inom politiken.

Ska inspirera


Varje nummer kommer att ha ett bärande tema. Tidningen ska på ett lättillgängligt sätt inspirera till ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom skogsnäringen, skriver Skogsforsk i ett pressmeddelande.

Skogforsk, som finansieras av skogsnäringen och staten, arbetar för att tillföra svenskt skogsbruk kunskap, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Forskningen är inriktad på bland annat skogsträdsförädling, driftsteknik och logistik. Andra viktiga forskningsområden är natur- och miljövård samt mark och vatten.


ATL.nu