facebooktwittermail d

Ny terränglag kan vara på gång

Den nya terrängkörningslagen har blivit en långbänk. Men nu kan möjligen något vara på väg att hända.

På tio år blev det bara tre fällningar olovlig snöskoterkörning enligt BRÅ:s statistik. Med en tydligare lag hoppas Björn Galant att polis och åklagare får mer att jobba med.
På tio år blev det bara tre fällningar olovlig snöskoterkörning enligt BRÅ:s statistik. Med en tydligare lag hoppas Björn Galant att polis och åklagare får mer att jobba med. FOTO: MOSTPHOTOS

Terrängkörningslagen från 1975 har blivit frånkörd av utvecklingen på snöskotermarknaden. När den kom var antalet snöskotrar knappt 30 000. Nu finns det över 300 000. Och många markägare har märkt av det rejält. I en LRF-enkät sa var fjärde markägare som svarade att de fått skador eller störningar av terrängfordon. I vissa delar av norra Sverige var siffran 45 procent.

I december 2019 kom en ny utredning med huvudsyftet att minska skadorna från skoterskörning i skog och mark. Men sedan har det inte hänt något.

Björn Galant, expert på LRF med inriktning på allemansrätt och äganderätt, har sin bild klar av vad långbänken beror på:

– Regeringen har lyssnat på några kommunalpolitiker i norra Sverige oroar sig för att den nya lagen kan leda till ett skoterförbud. Vilket är helt fel. Skoterkörning ingår inte i allemansrätten. Så är det redan i dag. Går man efter terrängkörningslagen krävs markägarens tillstånd.

Det har inte hänt mycket sedan utredningen om en ny terrängkörningslag presenterades i slutet av 2019 konstaterar LRF:s jurist Björn Galant.
Det har inte hänt mycket sedan utredningen om en ny terrängkörningslag presenterades i slutet av 2019 konstaterar LRF:s jurist Björn Galant. FOTO: LRF

Tre fällningar

– Regeringen står också rätt ensamma här. Samernas Riksförbund, Svenskt Friluftsliv, två skogsbolag, naturturismföretagen, Naturskyddsföreningen och flera andra samhällsinstanser står på vår sida.

En ny terrängkörningslag där det är tydligare att snöskotertrafik bara är tillåtet på utmärkta leder eller där markägaren gett sitt tillstånd skulle göra det lättare för polis och åklagare att agera tror Björn Galant.

– Mellan 2009 och 2019 kom det in ett 100-tal anmälningar totalt. Men det blev bara tre fällande domar.

Utredningen som lämnades in 2019 håller fortfarande på att behandlas.

– Ett litet ljus i tunneln är att vi är många samhällsaktörer som tycker lika i frågan, som vill att regeringen ska agera. Detta påtalade Naturvårdsverket då vi hade möte med dem. När så många olika samhällsaktörer tycker lika så kan det leda till att regeringen tar initiativ, säger Björn Galant

Enligt utredningen ska en nya lagen träda i kraft 1 juli 2022.

LÄS MER

Här är de viktigaste punkterna i förslaget

LRF: Markägare körs över i nytt lagförslag