facebooktwittermail d

Ny teori om mjältbrandsfallen i Omberg

Just nu är det sex fall av mjältbrand som drabbat nötkreatur i Omberg. För att minska risken att fler djur insjuknar har Jordbruksverket nu beslutat om utökade vaccinationer av nötkreatur, får och getter som betar i området.

– Vi räknar nu med sex fall, men det sjätte är ännu inte helt bekräftat, säger Lotta Andersson, ställföreträdande chef för idisslare och gris på Jordbruksverket.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Det nya fallet är en tjur från den första smittade gården. Tjuren, som var vaccinerad, hade betat i samma område som en av de kor som dött av mjältbrand. Tjuren har sannolikt blivit smittad innan den blev vaccinerad.

"Finns i jorden"

Området i Omberg där djuren går på bete är fortfarande avspärrat medan sanering pågår. Smittkällan är ännu inte spårad, men de som arbetar med smittspårningen har en teori kring hur mjältbrandsutbrottet kan ha uppstått. Mjältbranden finns troligtvis nedgrävd i jorden.

– Vi arbetar efter teorin att det kan ha kommit upp mjältbrandssporer ur sprickbildningar i jorden på grund av värme och torka. Därefter kan det ha kommit slagregn som gjort att sporerna kommit upp ur jorden, förklarar Lotta Andersson.

– Vår teori är att det finns något i jorden. Det kan vara mjältbrandsbakterier från gamla nedgrävda fall. När dessa bakterier sedan får tillgång till syre bildas sporer som betande djur kan få i sig. Det har ju funnits fall av mjältbrand som tidigare begravts i dessa marker, säger hon.

Fler djur vaccineras

Jordbruksverket är fortfarande kvar på platsen i krisberedskapsläge. Under tisdagen började arbetet med att vaccinera all tamboskap i området.

– Här betar mellan 85 och 100 djur som nu ska vaccineras. Så länge det dör djur kommer vi att vara kvar här. Även fjorton dagar efter att djuren dött eftersom det är inkubationstiden för mjältbrand, säger Lotta Andersson.

Från två gårdar

Hittills är fem mjältbrandsfall helt bekräftade. Dessa är nötkreatur från två olika gårdar som dött ute på bete. Alla djur som gått på samma bete som dessa djur är redan vaccinerade, uppger Jordbruksverket.

Smittoutbrott efter grävarbeten

Enligt Jordbruksverket har fall av mjältbrand förekommit långt tillbaka i tiden i regionen. De sporer som bakterierna bildar är mycket tåliga.

– Sporerna överlever länge i marken. Ibland över 50 år. Sådan här smitta har tidigare uppstått i samband med olika grävmaskinsarbeten, säger Lotta Andersson.

Vid dessa fall har smittan orsakat dödsfall bland både tama och vilda idisslare.