facebooktwittermail d

Ny studie: Markberedning ökar inte koldioxidutsläppen

Tvärtemot vad man hittills befarat ger inte stubbrytning och markberedning på kalhyggen högre koldioxidutsläpp.

92 procent av svenska kalhyggen utsätts för någon form av markberedning för att underlätta för nya träd att växa. Forskare har befarat att beredningen av marken har ökat koldioxidavgången som i sin tur påskyndat växthuseffekten.

Kristina Mjöfors och hennes kollegor på Sveriges Lantbruksuniversitet har undersökt fenomenet och kommit fram till motsatt resultat.

"Våra resultat visar att omrörningen inte ökade koldioxidavgången, utan snarare minskade den. Det är förstås positivt att det inte produceras mer koldioxid eftersom skogsbruk av det här slaget då inte bidrar till växthuseffekten" menar Kristina.

Studien visar också att nedbrytningen av barr och löv är som snabbast när restprodukterna grävs ned i marken.