facebooktwittermail d

Ny studie: Lågt värdetapp av törskate

Trots stora angrepp av törskatesvamp kan det ekonomiska bortfallet bli ganska lågt. Det visar en ny studie av angripna gallringsbestånd av tall i norra Sverige.